0988258888

VRF GENERAL AIRSTAGE J-III

Liên hệ

Công nghệ DC Inverter

Công nghệ điều khiển i-PAM

Chế độ tiết kiệm

Chức năng làm lạnh nhanh

Tự động khởi động lại